– Hòa nhau 2-2 trong 90 phút, U23 Nhật Bản thất bại 3-4 trong