Tại phiên họp thứ 19, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ xem