– Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ khi thấy những hình ảnh hạnh