– Chánh án TAND tỉnh Bình Phước xác nhận, dự kiến cuối tuần này