– Vũ Hương Giang SBD 469 cao 1m73 đã xuất sắc vượt qua 20