– Sau va chạm với ô tô, tài xế xe bồn đánh lái qua